Kwalifikacje

Marek Antoni Gąszczyk

Bogdan Szewczuk

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie w zakresie nowoczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej.

W dniu 28 lipca 1997 r., wpisany na listę doradców podatkowych z numerem 00830. Od 28.10.1999 r., posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 14565/99 wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie w zakresie nowoczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej.

W dniu 28 lipca 1997 r., wpisany na listę doradców podatkowych z numerem 00831. Od 28.10.1999 r., posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 14524/99 wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.