Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS
w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej
Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych
w Warszawie w zakresie nowoczesnej rachunkowości
finansowej i zarządczej.

W dniu 28 lipca 1997 r., wpisany na listę doradców
podatkowych z numerem 00830. Od 28.10.1999 r.,
posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 14565/99
wydane przez Ministra Finansów uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
KWALIFIKACJE
O FIRMIE
KWALIFIKACJE
OFERTA
KONTAKT
Marek Antoni Gąszczyk
Bogdan Szewczuk
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki
Lubelskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Handlu i Finansów
Międzynarodowych w Warszawie w zakresie
nowoczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej.

W dniu 28 lipca 1997 r., wpisany na listę doradców
podatkowych z numerem 00831. Od 28.10.1999 r.,
posiada świadectwo kwalifikacyjne nr 14524/99
wydane przez Ministra Finansów uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Copyright C 2013 AGAMA s.c Wszelkie prawa zastrzeżone
Marek Gąszczyk
Bogdan Szewczuka