Prowadzenie:
- księgi przychodów i rozchodów,
- ksiąg handlowych,
- ewidencji przychodów (ryczałt),
- rejestrów VAT,
- ewidencji środków trwałych.
OFERTA NASZEGO BIURA
Copyright C 2013 AGAMA s.c Wszelkie prawa zastrzeżone
Zakres oferowanych usług
Obsługa spraw pracowniczych:
- sporządzanie list płac,
- prowadzenie kart przychodów pracowników,
- rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
- sporządzanie dokumentów kadrowych.
Sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS:
- zgłoszeniowych,
- rozliczeniowych.
UDZIELANIE PORAD W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO, OPTYMALIZACJA PODATKOWA
Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego:
- PIT, CIT,
- VAT.
Zasady świadczenia usług
Zgodnie z podpisaną umową biuro rachunkowe zobowiązane jest do prowadzenia księgi od daty zawartej w umowie. My przejmujemy pracę i odpowiedzialność.

Firma nasza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. W zależności od ilości dokumentów, klient dostarcza je raz lub dwa razy w miesiącu. Istnieje możliwość odbioru dokumentów u klienta. Zespół ludzi o wysokich kwalifikacjach prowadzi odpowiednie ewidencje księgowe. Przed upływem wymaganych terminów prawidłowo wypełnione deklaracje i przelewy czekają gotowe do odebrania.

Na życzenie klienta składamy deklaracje do urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku wykonujemy rozliczenie roczne. Wszelkie porady finansowe, księgowe, dodatkowe analizy i informacje wliczone są w cenę naszej usługi. Wynagrodzenie za obsługę księgową jest każdorazowo negocjowane i indywidualnie dostosowane do zakresu usług świadczonych dla klienta.

Zapewniamy dyskrecję i zachowanie w pełnej tajemnicy informacji i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną usługą.
O FIRMIE
KWALIFIKACJE
OFERTA
KONTAKT
Marek Gąszczyk
Bogdan Szewczuk